Species


1 plant for Thunbergia fragrans
CodeEPPOSpeciesFamilyIDAORegionType
thnfrThunbergia fragrans Roxb. (adventoi)ACANTHACEAEadventoi
India
Weed
Synonyms
Thunbergia convolvuloides Baker
Thunbergia fragrans var. laevis (Nees) C.B.Clarke ex Hook.f.
Thunbergia laevis Nees.
Thunbergia volubilis Pers.
Common Name
Liane toupie
Pictures
ADVENTOI pics